ആലമാമരത്തിൻ ഇലമേൽ

വലിതായ ആല മരത്തിൻ ചെറിയ ഇലയില് ഒരു കുഞ്ഞായി ഏഴു ലോകങ്ങളെയും പ്രളയ കാലത്ത് തന്റെ തിരുവയിരിൽ പൊത്തി വയ്ച്ചു സൂക്ഷിച്ചവനേ! തിരുവനന്തപുരത്തും ശ്രീരംഗം കോയിലിലും ആദിശേഷൻ മേൽ സയനിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീരംഗനാഥനേ! ഏറ്റ്‌വും നല്ലതായ രത്ന ഹാരം, മുത്തു ശരം മുതലായ ഒരുപാടു തൃവാഭരണങ്ങളെ ചാർത്തിയതും, അതിർ കാണാൻ പററാത്തെയും, അപരിമിതമായ അഴകുള്ള കരുനീല തിരുമേനി, എന്റെ നെഞ്ചു മുഴുവനും കളവു ചെയ്തു കൊണ്ടു പോയി. ഐയോ! ഇതിനായി ജ്ഞാൻ ഇപ്പോ എന്തു ചെയ്യും? – തൃപ്പാണാഴ്വാര്‍ പാടിയ പ്രബന്ധം. https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com/2017/01/09/thiruppanazhwar/

 

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: